Vara valitsemine

Nord Property vara valitsemise teenus tähendab kokkuvõtvalt seda, et võtame Teie kinnisvaraobjekti üürile ning kanname kõik haldusküsimustega seonduvad kohustused. See tagab Teie kui kinnisvaraomaniku jaoks igakuise stabiilse sissetuleku ning üüriliste otsimisega tegeleb Nord Property. Tänu sellele ei pea Te muretsema, et üüritav pind pikemat aega tühjana võiks seista ning seetõttu tootlus puuduks.

Nord Property tagab Teie kinnisvara korrashoiu, koostades põhjaliku ülevaate olemasolevast varast ja selle seisukorrast igal üüriperioodil ning korraldades igapäevase haldustegevuse ja vajadusel remonttööde läbiviimise. Samuti tegeleme kommunaalnäitude teatamisega ning kindlustame kommunaalmaksete ajakohase tasumise.

Vara valitsemise teenus tagab omaniku jaoks ka kõigi kinnisvara puudutavate juriidiliste küsimuste lahendamise. Tegeleme lepingute ettevalmistamise, muutmise ning lõpetamisega - on oluline, et üürileping oleks korrektselt vormistatud ning kirjeldaks detailselt üürilevõtja õigusi ja kohustusi, vältimaks hilisemaid komplikatsioone. Hoiame korras suhted korteriühistutega, tagades üürnike informeerituse ühistu põhikirjast ja tagasiside jagamise üürnike, ühistute ning meie maaklerite vahel.