Kinnisvaraalaste investeeringute nõustamine ja juhtimine


Kinnisvarasse investeerimine on läbi aja olnud üks stabiilsemaid ja turvalisemaid investeerimisviise ja seda eriti piirkondades nagu Eesti, kus kinnisvara hinnad on viimastel aastatel olnud ühtlases kasvutrendis. Investeerimine on aga keerukas tegevus ning edu võti seisneb informatsiooni juhtimises. Kinnisvarasse aitab Teil edukalt investeerida Nord Property professionaalne meeskond.

INVESTEERINGUTE JUHTIMINE

Meie professionaalne meeskond aitab Teil leida parimaid investeerimisvõimalusi. Töötades koos arendajate, kreeditoride, omanike, üürnike ja investoritega on meie ettevõttel kanda tähtis roll mitmete märkimisväärsete projektide arendamisel kinnisvaraturul.


Kliendi huvides tegutsedes toome esile kinnisvaraobjektide seni varjatud eelised ja investeerimisvõimalused ning määravad kindlaks optimaalse viisi nende realiseerimiseks.


Teenus hõlmab järgmiseid tegevusi:
 • investeeringute ja arendusprojektide läbiviimine (projektijuhtimine)
 • erinevate strateegiate väljatöötamine (müük, üür, rekonstrueerimine jne)
 • investeerimisprojektide tasuvusanalüüside koostamine
 • olemasoleva portfelli korrastamine ja väärtustamine
 • investeerimisprojektide arendustegevuse läbiviimine
 • kinnisvara arenduskontseptsioonide väljatöötamine
 • kinnisvara korraldamine:
  • detailplaneeringute ning ehitus- ja renoveerimisprojektide koostamine
  • vajalike lubade taotlemine (ehitiste seadustamine, ehitus- ja kasutusload)
  • kinnistus- ja ehitisregistri kannete korrastamine.
  • Tehnovõrkude rajamise korraldamine