Kinnisvara hindamisteenus

Elukondliku kinnisvara peamised hindamisvaldkonnad on:

  • hindamine tellija konsulteerimise eesmärgil
  • turuväärtuse hindamine pangalaenu tagatise suuruse määratlemiseks

Professionaali poolt antud hinnang on parimaks indikaatoriks objekti tegelikust turuväärtusest, aidates

kinnisvara müües seda objektiivselt hinnata. See aitab vältida ülehindamisest tulenevat liigpikka müügiperioodi.


Teiseks on eksperthinnang oluline pangast kinnisvara tagatisel laenu võtmisel, määramaks kindlaks laenu tagatise turuväärtuse. Vajadusel on antud hinnang koheselt võimalik edastada suurematele finantsasutustele.


Kliendi soovil pakume tasuta eelkonsultatsiooni. See võimaldab jõuda eelnevalt ühistele arusaamadele hindamise lähtekohtades ja kinnisvara väärtuse kujunemise osas, mis tagab kliendile kindluse teenuse tellimisel.Ärikinnisvara peamised hindamisvaldkonnad on:

  • hindamine tellija konsulteerimise eesmärgil
  • turuväärtuse hindamine pangalaenu tagatise suuruse määratlemiseks

Ärikinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline, sõltudes eelkõige eksperthinnangu töömahust. Huvi korral koostame hindamisteenuse hinnapakkumise.


Meie hindamine järgib Eesti varahindamise standardeid EVS 875.


Hindajatel on ligipääs uusimale tehinguinfole üle kogu Eesti. See tagab adekvaatse ülevaate kinnisvaraturul toimuva kohta. Hindamisel lähtume Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (EKHÜ) Heade Tavade Koodeksist