Kinnisvaraalane konsultatsioon

Nord Property nõustab Teid kõigis kinnisvaraalastes küsimustes. Meie konsultatsiooniteenus hõlmab kinnisvara valdkonda mitmekesiselt, alustades üüritehingutest üksikute objektidega ja lõpetades nõustamisega kinnisvaraportfellide juhtimise osas. Konsultatsioon on meie klientidele tasuta.

Kui Teil tekib komplikatsioone oma kinnisvara müügiga, on tõenäoliselt tegu vale hinnastrateegiaga ning vähese informeeritusega turu hetkeseisust. Koostöös Nord Property-ga saate põhjaliku ülevaate turusituatsioonist ja seega oma kinnisvaraobjekti rentaablusest ning õigest hinnavalikust. Juhul kui soovite ise oma kinnisvara müügiga edasi tegeleda, anname nõu müügistrateegia väljakujundamiseks. Lihtsam ja tõhusam on aga objekti müük usaldada meie kogenud maaklerite kätesse.

Nõustame Teid ka kinnisvara ostmisel. Soetades uut kodu või äripinda on oluline olla informeeritud paljudest teguritest, mis esmapilgul ei pruugi pähe tulla: Kas huvi pakkuva piirkonna infrastruktuur on Teie vajadustele vastav? Kas esmapilgul sobivana tunduvad objektid on õiglaselt väärtustatud ning nende müügihind kooskõlas turu hetkeseisuga? Kas kohalikud olmetingimused, sealhulgas kommunaalkulud on Teie jaoks aktsepteeritavad? Kas uute korterite ja majade puhul on olemas ehitusgarantii? Neile ja paljudele teistele küsimustele saate vastuse, konsulteerides meie meeskonnaga.

Kuna kinnisvaravaldkond on tihedalt seotud õigusliku taustaga, pakume ka juriidilist nõustamist. Sinna hulka kuulub ostu- ja müügitehinguteks vajalike dokumentide vormistamine, üüri-ja rendi ning kaas- ja ühisomandist tulenevate suhete juhtimine, konsultatsioon finantskohustuste osas ning planeeringute ja ehitusseadustega seonduv nõustamine.