Eesti, Pärnumaa, Häädemeeste vald, Penu küla

Objekti ID: 13745
  • Tehingu andmed

   Objekti tüüp: Maa
   Tehing: Müüa
   Hind: 180 000 €
  • Objekti asukoht

   Riik:Eesti
   Maakond: Pärnumaa
   Linn/vald: Häädemeeste vald
   Tänav: Penu küla
   Kinnistu nr: 2180406
   Katastri nr: vaata andmeid maaregistrist
  • Objekti andmed

   Üldpind: 112 000 m²

  • Kirjeldus

   Omandivorm: kinnistu
  • Lisaandmed

   Sihtotstarvet saab muuta
   Kõrghaljastus

   Ümbruskond

   Asukoht: Asulas
   Teed: Heas korras
   Lähim veekogu: Meri
   Veekogu nimi: Kabli rand
   Veekogu kaugus: 1.00 km
Detailplaneeringuga arendus Via Baltika ääres.

Lisainfo

Müüa Pärnu maakonnas Kase elamu- ja puhkekvartali kompleksi väljaehituseks detailplaneeringuga kehtestatud maa-ala asukohaga Häädemeeste vald, Penu küla, Kabli mereranna ca 2 km ja Via Baltika (300 m) vahelisel alal.

Planeeringuga on jagatud Kase kinnistu (katastritunnus 21303:002:0534, pindala 11,2 ha):

* 28 elamumaa krunti suurusega 2001-2383 m², kokku 5,9 ha;
* 5 ärimaa krunti, suurustega 2009 - 6807 m², kokku 1,6 ha;
* 2 tootmismaad (puurkaevu pumpla 10130m² ja alajaama jaoks 79 m²), kokku 2,0 ha;
* 2 transpordimaa kinnistut, arenduse sisene tänavavõrgustik, kokku 1,6 ha;
* 1 Jäätmehoidla maa.

Detailplaneeringuga lahendatakse tehnovõrgud, liikluskorraldus, servituutide vajadus, haljastus, nähakse ette tuleohutuse ja keskkonnakaitse põhimõtted ning täpsustatakse seadustest tulenevad piirangud ja detailplaneeringu etapiviisiline rakendamine.

Kogu kompleksi arhitektuuriline lahendus võiks koosneda näiteks õdusatest öko-palkehitistest.

Kuna puhkajad hindavad kõrgelt puhtaid männimetsi ja kauneid liivarandu on mereturismi potentsiaal siin kõrge. Asukoht pakub ka muid loodusturismi võimalusi (Rannametsa luited, Tolkuse raba, Timmkanal, Häädemeeste rannaniit jne.). Põhja-Liivimaa strateegia kohaselt on eesmärk muuta atraktiivseks sihtkohaks rannik Häädemeestest Salacgrivani, kuhu soovitakse rajada jahisadamate võrgustikku. Eestis olevasse ülal mainitud planeeringu läheduses asuvasse Jaagupi sadamasse on kavandatud 50 jahikohta.

Detailplaneeringu saab soovi korral saata tutvumiseks.

Küsi lisa ja tule vaatama!

---

Soovid müüa või üürile anda kinnisvara? Võta minuga ühendust!