Rootsi turu tegevjuht

Rootsi turu tegevjuht


Asukoht: Stockholm

Töökirjeldus

Rootsi turu tegevjuhi roll on koordineerida müügiprotsesse Rootsis, mille hulka kuulub ka meeskonna juhtimine.

Tööülesanded
 • trendide ja tulemuste analüüsimine; aastaste kasumiplaanide määramine ja juurutamine läbi turundusstrateegiate
 • müügi eesmärkide seadmine läbi müügikvootide ennustamise ja arendamise regioonidele ja aladele; oodatavate müügimahtude ja tulu plaanimine olemasolevatele ja uutele toodetele
 • müügiprogrammide juurutamine läbi tegevuskavade arendamise
 • müügimahtude säilitamine läbi olemasolevate ja muutuvate trendide, majandusnäitajate ja konkurentide
 • rahvusliku müügitegevuse nõuete täitmine läbi töötajate plaanimise ja suunamise; töötulemuste üle ülevaadet hoides
 • Key Performance Indicator’ite väljatöötamine ja müügiprotsesside jälgimine läbi nende KPI-de
 • müügipersonali majandamine läbi töötajate värbamise, valimise, suunamise ja treenimise
 • müügipersonali tulemuste säilitamine läbi suunamise ja distsiplineerimise; plaanimine, monitoorimine ja töötulemuste hindamine
 • kinnisvarasektori ja Soome turu tehniliste ja erialaste teadmistega enda kursis hoidmine, erialaste väljaannete ülevaatamine, isiklike võrgustike loomine, erialastes ringkondades osalemine
 • igakuine aruandlus Nord Property peakontorile
 • koostöö Nord Property teiste turgude juhtidega
 • ettevõtte esindamine tehingutes partnerite ja arendajatega
 • Nord Property meeskonda panustamine läbi seotud ülesannete täitmise

Nõudmised kandidaadile
 • eelnev töökogemus kinnisvara valdkonnas
 • kõrgetasemeline suuline ja kirjalik rootsi ja inglise keele oskus; teised keeled on eeliseks
 • head teadmised Rootsi kinnisvaraturu kohta
 • võime töötada omal algatusel ja oma aega ja prioriteete hallata muutuvas keskkonnas
 • erakordsed suhtlusoskused ja enesekindlus
 • head läbirääkimisoskused

Nord Property pakub
 • huvitavat ja väljakutset pakkuvat tööd rahvusvahelises ettevõttes
 • eneseteostust ja arenguvõimalusi
 • meeldivat ja nooruslikku meeskonda
 • kaasaegset ja mugavat töökeskkonda
 • tulemustepõhist tasu

Palun edasta oma elulookirjeldus Nord Property kinnisvarabüroo personalijuhile aadressil kuldar.vallandi@nordproperty.com